• ul. Filtrowa 77 lok. 27
  • (48) 797 122 143
  • kancelaria@adwokatleszczynski.pl

O mnie

O mnie

Leszczyński Tomasz

Jest absolwentem Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Ukończył Podyplomowe Studia w zakresie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Prawa Rosyjskiego uzyskując dyplom ze znajomości prawa rosyjskiego przy Akademickim Prawnym Uniwersytecie w Moskwie i Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Biegle posługuję się językiem rosyjskim.

Wiedzę i wszechstronne doświadczenie zawodowe zdobył pracując przez prawie 10 lat w kancelarii adwokackiej w Warszawie.

Bezpłatna konsultacja