• ul. Filtrowa 77 lok. 27
  • (48) 797 122 143
  • kancelaria@adwokatleszczynski.pl

Należę do

Warszawska Izba Gospodarcza

Wspieramy rozwój przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w naszym regionie i kraju.

wig_logo_czlonek_pl

Dlaczego Warto Mnie Wybrać

Doświadczenie oraz znajomość polskiego prawa odgrywa niezmierną rolę w skutecznym prowadzeniu spraw sądowych. Dzięki tym walorom mogę śmiało dążyć do wygranej sprawy.

Znajomość Prawa & Sądów

Dzięki dobrej znajomości prawa jestem w stanie osiągnąć najlepszy rezultat w krótkim czasie.

Indywidualne podejście

Każdej sprawie poświęcam maksimum uwagi, analizując potrzeby moich klientów.

Ponad 15 lat Doświadczeń

Lata doświadczeń zdobytych na salach sądowych pozwalają mi biegle poruszać się po różnych gałęziach prawa.

Bezpłatna Konsultacja

Możesz bezpłatnie poprosić o udzielenie odpowiedzi na nurtujące cię pytanie. Bez obaw, to nic nie  kosztuje.

Opinie Moich Klientów

Ostatnie Publikacje

blank image
  • By - AL
  • On 25 sierpnia, 2023

Fundacja rodzinna

Rodzinne firmy tworzą istotną część polskiej gospodarki. Ustawodawca mając na uwadze, że coraz częściej z różnych względów następcom prawnym jest trudno przejąć firmę, stworzył odpowiednie do tego regulacje prawne. Wzmiankowane rozwiązania znajdują się w ustawie o fundacji rodzinnej, która reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta. Fundatorem fundacji […]

blank image
  • By - AL
  • On 7 kwietnia, 2023

Prawo cywilne – wysokość odszkodowania z ubezpieczenia OC

Dnia 6 października 2022 r. Sąd Najwyższy wydał bardzo ciekawą uchwałę (III CZP 119/22) dotyczącą wysokość odszkodowania z ubezpieczenia OC. Wzmiankowany Sąd stwierdził, że: „odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy”. […]

blank image
  • By - AL
  • On 6 kwietnia, 2023

Ubezwłasnowolnienie całkowite, a kodeks postępowania karnego

W kodeksie postępowania karnego w art. 76 jest mowa o oskarżonym, który może być ubezwłasnowolniony. Jeżeli oskarżony jest nieletni lub ubezwłasnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą oskarżony pozostaje, może podejmować na jego korzyść wszelkie czynności procesowe, a przede wszystkim wnosić środki zaskarżenia, składać wnioski oraz ustanowić obrońcę (art. 76 k.p.k.). Kwestia ubezwłasnowolnienia […]

Powiedz w czym potrzebujesz pomocy

Chciałbym Tobie pomóc, czekam na Twoje pytanie.