Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

1. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – zakres spraw

Moja kancelaria pomaga klientom w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dokładamy należytej staranności przy analizie każdej sytuacji z jaką spotka się nasz klient, tak aby przygotować odpowiednie rozwiązania zabezpieczające jak najlepszy interes klienta w danym konkretnym przypadku.

2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – rodzaje spraw

Prawo pracy to nie tylko Kodeks pracy, ale również to szereg ustaw, które należy znać, po to, aby można było w sposób odpowiedni postępować w danej dziedzinie.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych tworzy m.in.:

 • Kodeks pracy,
 • Ustawa o czasie pracy kierowców,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych,
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych,
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe,
 • Ustawa o emeryturach pomostowych,
 • Świadczenia emerytalne,
 • Indywidualne konta emerytalne.