Fundacja rodzinna

Rodzinne firmy tworzą istotną część polskiej gospodarki. Ustawodawca mając na uwadze, że coraz częściej z różnych względów następcom prawnym jest trudno przejąć firmę, stworzył odpowiednie do tego regulacje prawne. Wzmiankowane rozwiązania znajdują się w ustawie o fundacji rodzinnej, która reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta. Fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie.

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem fundacji rodzinnej i masz w związku z tym wątpliwości to zapraszam do kontaktu.