Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

W sprawie rodzinnej dotyczącej wykonywania kontaktów z dzieckiem jest dopuszczalne wydanie przez sąd postanowienia na mocy którego rodzic zostanie zobowiązany do zapłaty kary na rzecz drugiego rodzica za uchylanie się od kontaktów z dzieckiem.

Bardzo często kontaktują się ze mną klienci informując mnie, że ich były małżonek lub partner nie wykonuje swoich obowiązków w zakresie ustalonych prawnie kontaktów nad ich wspólnym małoletnim dzieckiem.

„Sąd opiekuńczy może zagrozić osobie uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje za ich niezrealizowanie także wtedy, gdy w ugodzie użyto określenia, że uprawniony ma prawo do kontaktów z dzieckiem, a pominięto będący odpowiednikiem prawa obowiązek realizowania uzgodnionych kontaktów” tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 kwietnia 2022 r. (III CZP 76/22).

Jeżeli masz podobny problem i jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej zapraszam do kontaktu.