Skazany – wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności

Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Kodeks karny wykonawczy dopuszcza możliwość wstrzymania zastępczej kary pozbawienia wolności. Sąd może w każdym momencie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.

Trzeba pamiętać, że oświadczenie skazanego musi być złożone na piśmie. Jeżeli masz podobny problem i jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej zapraszam do kontaktu.