Rejestracja spółek – zmiana przepisów

Od 31 października 2021 roku rejestracja spółek jest możliwa tylko przy pomocy m.in. adwokata.

Dnia 31 października 2021 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na jej podstawie działalności na rzecz m.in. spółek (w tym ich rejestracja) będą mogły wykonywać ściśle określone podmioty, w tym adwokaci (art. 129 a ustawy).

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej zapraszam do kontaktu.